Adams Rib Movie Poster

Adams Rib Movie Poster

Regular price £7.49 Sale

Adams Rib Movie Poster

  • Size: 27 x 40 inches approx.
  • Original One Sheet
  • Poster Condition: Near Mint
  • Folded Poster
  • Starring - Inna Churikova, Yelena Bogdanova, Svetlana Ryabova, Mariya Golubkina, Andrei Tolubeyev